Casa > Notícies > Contingut
Consumibles global soldadura mercat 2015-2019 recerca i mercats
Mar 11, 2016

El mercat global de consumibles soldadura és esperar que creixi a un CAGR de 5,5% pel que fa a ingressos en el període 2015-2019.

Soldadura és el procés d'Unió de metalls similars junts. És un dels mètodes de fer unions d'alta resistència de dues o més parts diferents.

Les tendències claus a seguir durant aquest període seria les noves tecnologies, es desenvolupats en la indústria, especialment les dirigides a soldar articulacions metalls gruixuts. A més, la indústria està acceptant automatització en diferents etapes de soldadura, i es preveu el desenvolupament de software d'automatització i robots com tendències viables que influiran en la indústria en el període de predicció.

Segons l'informe, un dels principals pilots en el mercat mundial de consumibles soldadura és l'augment en les activitats de construcció arreu del món.

A més, l'informe afirma que l'adopció de tecnologies avançades, especialment en països en desenvolupament, lent planteja un repte al mercat.